'लाइगर' फ्लपबारे यसो भन्छन् विजय

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, चैत २१