पुरानो घरमा द्वन्द्वको ‘खत’ (तस्बिरहरू)

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, वैशाख १२