गुरूकुलमा नाटक गच्छामी (तस्बिरहरू)

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, पुस २०