शान्तनुले शासन छोरालाई हस्तान्तरण गरेको भए महाभारत नै हुन्थेन!

सरोज मुल्मी

कात्तिक २७