'दलहरूले व्यवसायीसँग पैसा उठाउने अनि सुशासन पनि कायम गर्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ'

सुधारको बाटो

'दलहरूले व्यवसायीसँग पैसा उठाउने अनि सुशासन पनि कायम गर्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ'