सडकमा तरकारी बेच्ने महिलालाई प्रश्न– तपाईंको सपना के छ?

हामी आममान्छे

सडकमा तरकारी बेच्ने महिलालाई प्रश्न– तपाईंको सपना के छ?