'लाउन, खान मन लाग्यो भने मनमा साँचेर राख्दिनँ'

हामी आममान्छे

'लाउन, खान मन लाग्यो भने मनमा साँचेर राख्दिनँ'