'भोट दिनेजस्ता कोही छैनन्, अर्को चुनावमा आफैं पो उठ्छु कि!'

हामी आममान्छे

'भोट दिनेजस्ता कोही छैनन्, अर्को चुनावमा आफैं पो उठ्छु कि!'