'१५ वर्षको हुँदा धेरै खुसी भएको थिएँ'

हामी आममान्छे

'१५ वर्षको हुँदा धेरै खुसी भएको थिएँ'