'माओवादीले मेरो खरानी फुकेर खेदेपछि बहुतै चित्त दुखेको थियो'

हामी आममान्छे

'माओवादीले मेरो खरानी फुकेर खेदेपछि बहुतै चित्त दुखेको थियो'