'म आफैँ अध्यक्ष छु, रमाइलो छ नि समाज!'

हामी आममान्छे

'म आफैँ अध्यक्ष छु, रमाइलो छ नि समाज!'