'विदेश जाँदा स्वास्थ्य खराब भयो अनि धेरै पछि परेँ'

हामी आममान्छे

'विदेश जाँदा स्वास्थ्य खराब भयो अनि धेरै पछि परेँ'