आटोसँग दुध र घिउ खान पनि समय पर्खिनुपर्छ र?

हामी आममान्छे

आटोसँग दुध र घिउ खान पनि समय पर्खिनुपर्छ र?