'छोराछोरीले सुख दिएकै छन्, खासै मन दुखाउने गरेका छैनन्'

हामी आममान्छे

'छोराछोरीले सुख दिएकै छन्, खासै मन दुखाउने गरेका छैनन्'