'म मजाक गरिरहन्छु, श्रीमती रिसाउनुहुन्छ'

हामी आममान्छे

'म मजाक गरिरहन्छु, श्रीमती रिसाउनुहुन्छ'