'मरेर लैजानु केही छैन, जोगाइदिनु कसलाई पो छ र!'

हामी आममान्छे

'मरेर लैजानु केही छैन, जोगाइदिनु कसलाई पो छ र!'