'हिरो बन्ने सपना देखेपछि जागिर छोडेर बम्बै पुगेँ'

हामी आममान्छे

'हिरो बन्ने सपना देखेपछि जागिर छोडेर बम्बै पुगेँ'