'मेरो चित्त त पैसा नपाएपछि दुख्छ'

हामी आममान्छे

'मेरो चित्त त पैसा नपाएपछि दुख्छ'