'भगवानले मेरो भागमा सधैंलाई दुःख दिएर पठाएजस्तो लाग्छ'

हामी आममान्छे

'भगवानले मेरो भागमा सधैंलाई दुःख दिएर पठाएजस्तो लाग्छ'