'जिन्दगी त धकेलधाकल गरेर चलाएको छु'

हामी आममान्छे

'जिन्दगी त धकेलधाकल गरेर चलाएको छु'