'निदाउँदा श्वास फुत्किहाल्छ कि भन्ने डर लाग्छ'

हामी आममान्छे

'निदाउँदा श्वास फुत्किहाल्छ कि भन्ने डर लाग्छ'