'दुर्घटना हुँदा भाग्य बलियो भएर बाँचेको थिएँ'

हामी आममान्छे

'दुर्घटना हुँदा भाग्य बलियो भएर बाँचेको थिएँ'