‘मान्छेहरू भन्छन् ४० कटेसी रमाउँला, मेरो त झन् दुःख भइरहेको छ’

हामी आममान्छे

‘मान्छेहरू भन्छन् ४० कटेसी रमाउँला, मेरो त झन् दुःख भइरहेको छ’