'एक दिन खुसी हुने भए पो सम्झिनु, सधैं खुसी होइन्छ कति सम्झिनू!'

हामी आममान्छे

'एक दिन खुसी हुने भए पो सम्झिनु, सधैं खुसी होइन्छ कति सम्झिनू!'