'विदेशको भिसा नलागेर ठिकै भएछ भन्ने लागेको छ'

हामी आममान्छे

'विदेशको भिसा नलागेर ठिकै भएछ भन्ने लागेको छ'