कमरेडको मास्क लगाउने तरिका!
नवीनबाबु गुरूङ काठमाडौं, भदौ ३१