मेसुलाई मोसो प्रकरण-  मुख्य आरोपी आफैं पुगे प्रहरीमा, स्वास्थ्यकर्मी काममा फर्किने 
नारायण खड्का दाङ, भदौ १५