यसरी सुरू गरियो स्वस्थानी र माधवनारायण ब्रत (तस्बिरहरू)