पानी भण्डारण गर्न ट्याङ्की बनाइने
सेतोपाटी ललितपुर, भदौ १३