चिकित्सकको परामर्श बिना ग्याष्ट्रिकको औषधि खानै हुँदैन (भिडिओ)

‘केटोडाइट भन्दा इन्टरमिटेन्ट फास्टीङ उपर्युक्त

डा.अजित खनाल

वरिष्ठ ग्याष्ट्रोलोजिष्ट