आगलागी भएपछि चौपाया ब‍चाउन गोठभित्र छिरेका पुरूषको जलेर मृत्यु