संरक्षणको प्रतीक्षामा निशानदेवी मन्दिर

रासस

रासस

धरान, वैशाख ७