आफ्नै जनतालाई बिर्सेको नेपाली सरकारका नाममा दुई शब्द
हरिबोल भण्डारी अमेरिका , जेठ ४