साझा पार्टी, हामीलाई चाहिएको कल्याणकारी राज्य कि समाज?