गुल्मीको खेतबाट तनहुँका विद्यार्थी पढाइरहेका शिक्षकको डायरी