‘दाइजो दिने पैसा छोरीमा लगानी गर्दा के बिग्रिन्छ!’