स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई बिपीका डाक्टरको पत्र