धेरै जान्ने हुने होइन ब्रो, हामी पनि त पैसा तिरेर बस चढेको हो!