मुक्ति गौतम
साहित्यपाटी
शीतको गीत!
मुक्ति गौतमशुक्रबार, जेठ ४, २०७५
क्यानाडा
मूर्ख दिवस
मुक्ति गौतमआइतबार, चैत १८, २०७४
क्यानाडा
भगवान
मुक्ति गौतमशुक्रबार, चैत ९, २०७४
साहित्यपाटी
रुनुको सुन्दरता!
मुक्ति गौतमशुक्रबार, फागुन २५, २०७४
क्यानाडा
प्रेम
मुक्ति गौतममंगलबार, फागुन १, २०७४