त्यस बेला कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा क्षयरोग लागेको बिरामीजस्तो बन्नसक्छ

सुधारको बाटो

त्यस बेला कांग्रेस स्वाभाविक रूपमा क्षयरोग लागेको बिरामीजस्तो बन्नसक्छ