'नेपालमा पनि अमेरिका, बेलायत जस्तै दुई धारका दुई बलिया पार्टी हुनुपर्छ'

सुधारको बाटो

'नेपालमा पनि अमेरिका, बेलायत जस्तै दुई धारका दुई बलिया पार्टी हुनुपर्छ'