कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकसामा गुरू योजना बनाउन जरूरीः मन्त्री बुढा