तारकेश्वरभित्रका तीन धार्मिक क्षेत्र घुम्दा खट्किएका दुई कुरा