सर्वोच्चको निजगढ फैसलाः विकासविरोधी होइन विनाशविरोधी