ड्रग्सले डुब्दै ड्युडहरू!

गोकर्णप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौं, असार १२