बराबर मत आएपछि दाङमा निर्वाचन समितिका ब्यक्ति आफैंले चिठ्ठा तानेर जिताए क्षेत्रीय प्रतिनिधि 
नारायण खड्का दाङ, भदौ २७