काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सीमा ढुंगा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत १३