हाँस्न रमाउने दिल मेरो सधैं सधैं रमोस्
आराध्या गिरी काठमाडौं, जेठ ११