'गुलाबी उमेर'लाई पत्र
योगेन्द्र पराजुली काठमाडौं, भदौ २९