लोक सेवाको परीक्षामा पूर्वप्रेमिका एउटै बेञ्चमा परेपछि...